ppt背景图片,ppt模板免费下载,ppt制作_扑奔PPT
  • 用户登录

布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板

布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板
布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板
布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板
布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板
布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板
布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板
布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板

这是一份很有个性的个人简历ppt模板。宽屏设计版式,背景采用非常有质感的帆布布纹,与众不同的风格容易给观众留下深刻的印象。包括兴趣爱好、教育经历、社会经验等页面。使用字体:微软雅黑 Light。

扑奔PPT提供精美好看的个人简历ppt模板求职简历模板布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板,本主题是求职简历模板布纹个性宽屏个人求职简历幻灯片模板,附件大小为2.05MB。
  • 所属分类: 求职简历模板
  • 下载权限: 注册会员
  • 文件大小: 2.05MB
文件下载地址
  • 七牛云服务器